Menu Sluiten

Vanzelfsprekend zullen alle medewerkers van Wetpics alles in het werk stellen klachten te voorkomen, maar mocht je onverhoopt toch een klacht hebben dan vind je in onderstaande procedure de gang van zaken.

Als je opmerkingen of suggesties hebt of niet tevreden bent over de Wetpics training, opleiding en/of workshop neem dan contact met ons op. Dit kan schriftelijk per brief of per e-mail naar info@wetpics.nl. Deze signalen worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs en de dienstverlening te verbeteren. Je brief of e-mail behandelen we vertrouwelijk en zo snel mogelijk.

Wanneer Wetpics de opmerking, suggestie of klacht heeft ontvangen, wordt binnen 10 dagen per mail een ontvangstbevestiging verzonden. Uiterlijk binnen vier weken wordt contact opgenomen met de betreffende student om de reactie van Wetpics op de opmerking, suggestie of klacht te bespreken. Mocht de afhandeling meer tijd vragen dan zal Wetpics de betreffende student daarvan binnen de termijn van vier weken op de hoogte stellen.

Wetpics zal zich steeds ten volle inzetten een klachtafhandeling zo kort mogelijk te houden en een passende oplossing te vinden.

Mocht je ontevreden zijn met de uitkomst dan kun je binnen 30 dagen na ontvangst van de klachtafhandeling bezwaar maken via info@wetpics.nl. Binnen 5 dagen ontvang je hiervan een ontvangstbevestiging. Je bericht wordt binnen 5 dagen doorgestuurd naar de bezwarencommissie.

De bezwarencommissie bestaat uit een onafhankelijke persoon die niet betrokken is bij het onderwerp van de klacht en die onafhankelijk is van Wetpics, te weten Mw. J. Venbrux.

De uitspraak van de bezwarencommissie is bindend. Eventuele consequenties van de uitspraak van de bezwarencommissie zullen door Wetpics zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard voor een periode van 1 jaar.

Copyright protected.

Copyright beschermd.