Menu Sluiten

WIE ZIJN WIJ?

Bedrijfsnaam: Wetpics
Kvk nummer 56488440
Email: info@wetpics.nl
Tel 0657327428
Website adres: http://wetpics.nl

UW PRIVACY

Deze verklaring is van toepassing op alle door Wetpics geleverde producten en diensten.

Uiteraard verwacht u dat ik uw privacy serieus neem. Wetpics respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op Wetpics worden een aantal gegevens opgeslagen om het gebruik van de website mogelijk te maken. Tevens wordt er statistische informatie opgeslagen om de website bijvoorbeeld te kunnen verbeteren. Bij registratie bewaren wij de gegevens in onze database. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Wetpics gevestigd te Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Wetpics verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Gegevens die Wetpics van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Wetpics in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Uw IP adres
 • Gegevens over uw activiteiten op mijn website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, een formulier in te vullen op de website, in correspondentie en telefonisch en door het invullen van bestelformulieren.

BESTELFORMULIEREN

Wanneer u een papieren bestelformulier invult om een onderwaterfoto te bestellen wordt dit formulier als gevolg van de wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar bewaard. Ook worden uw naam en emailgegevens digitaal opgeslagen op een harde schijf en 7 jaar bewaard. Uw huisadres wordt nooit opgeslagen. De gegevens worden nergens op internet ogeslagen.

GEMAAKTE FOTO’S

Alle bestelde foto’s worden tenminste één jaar bewaard op een harde schijf. De foto’s worden nooit op internet gezet tenzij hiervoor schriftelijk (brief of email) toestemming voor is verleend. 
Niet bestelde foto’s worden uiterlijk een maand na het toesturen van de bestelde foto’s verwijderd. Het is niet mogelijk foto’s achteraf te bestellen. Foto’s worden niet ter inzage op internet geplaatst of per email toegestuurd tenzij dit vantevoren schriftelijk is overeengekomen.

CONTACTFORMULIEREN EN EMAIL

Wanneer je een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van jouw bericht. Jouw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar of langer kan worden bewaard.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

Wetpics.nl gebruikt technische, functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Wetpics gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en helpen mij om de website goed te laten werken.

Op de website van Wetpics worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Daarnaast plaatst wetpics cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content kan aanbieden en cookies die statistische gegevens over het gebruik van de website opslaan.

Wetpics gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Ook kunnen onder andere Google en Sociale media via mijn website cookies opslaan in uw browser. Bij uw eerste bezoek aan mijn website heb ik u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

GOOGLE

Wetpics maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en voor het bijhouden van statistieken.

Google kan hiervoor cookies plaatsen en lezen op uw computer, tevens kan Google webbeacons gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan Wetpics te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wetpics heeft hier geen invloed op.

Wetpics heeft Google geen toestemming gegeven om via Wetpics verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kun je het gebruik van cookies in je browser uitschakelen.

SOCIAL MEDIA

Op Wetpics zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen meten gebruik middels een cookie.

Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kun je het gebruik van cookies in je browser uitschakelen.

EMBEDDED MEDIA

Artikelen op deze website kunnen embedded media bevatten (zoals video’s, afbeeldingen, artikelen en dergelijke). Deze media gedragen zich precies als wanneer ze op de originele website worden bekeken.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken. Wanneer u ingelogd bent op die website kunnen zij ook meer informatie traceren en eventueel doorsturen naar derden en uw interactie met de embedded content observeren.

Op mijn website gaat het dan vooral om embedded content van YouTube, maar is daar niet noodzakelijk toe beperkt.

BIJZONDERE OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wetpics verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@wetpics.nl, dan zal ik deze informatie verwijderen.

WAAROM IK GEGEVENS NODIG HEB

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Wetpics dan willen we u goed van dienst zijn. Wetpics verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling, bestelling en/of opdracht
 • Versturen van door u bestelde foto’s
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om U te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om U de mogelijkheid te bieden in te schrijven voor een workshop, opleiding of fotoshoot
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Wetpics analyseert uw gedrag op de website om daarmee mijn website te verbeteren en mijn aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Wetpics . Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Wetpics. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

WELKE REGELS GELDEN BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Wetpics gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Wetpics zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

HOE LANG IK GEGEVENS BEWAAR

Wetpics zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

Wanneer u een reactie op een post of pagina plaatst wordt deze samen met de metagegevens voor onbestemde tijd bewaard zodat we de reactie en reacties daarop automatisch kunnen herkennen en goed kunnen keuren.

Van gebruikers die op onze website registreren wordt de persoonlijke informatie die zij voor hun gebruikersprofiel verstrekken opgeslagen. Elke gebruiker kan deze persoonlijke informatie ten alle tijden inzien, bewerken of verwijderen. Het enige wat niet mogelijk is, is het veranderen van een gebruikersnaam. Website administrators kunnen deze informatie ook zien, bewerken en verwijderen.

DELEN MET ANDEREN

Wetpics verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bezoeker reacties op posts en pagina’s worden doorgestuurd naar een geautomatiseerde spam detection service.

Zoals hierboven beschreven is het ook mogelijk dat Google, Sociale Media en de originele website van de Embedded Media gegevens van u ontvangen en opslaan.

UITZONDERINGEN:
MISBRUIK EN VERPLICHTINGEN

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen.

Wetpics zal reacties geplaatst bij artikelen verwijderen of aanpassen wanneer zij vindt dat hier aanleiding voor is.

Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met jou, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel je in rechte te kunnen aanspreken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur hiervoor een verzoek naar info@wetpics.nl.

Heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@wetpics.nl.

Wetpics zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

TOESTEMMING

In geval van gegeven toestemming kan de betrokkene die toestemming altijd weer intrekken.

BEVEILIGING

Wetpics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Wetpics maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Iedere persoon die bij Wetpics toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Wetpics via info@wetpics.nl.

Wetpics.nl is de website van Wetpics.

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 56488440

Telefoon: 06 5732 7428

E-mailadres: info@wetpics.nl

KLACHTEN

De betrokken heeft het recht een klacht in te dienen over onze verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 7 mei, 2020

Copyright protected.

Copyright beschermd.